ارکان
 کمیته راهبری
 • تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای رتبه بندی شرکت های EPC ، توسعه و بهبود مدل ارزیابی، جذب نیروی انسانی مورد نیاز و ارتباط با مراجع ذیصلاح و تاثیرگذار در رتبه بندی شرکت های EPC ، توسعه رتبه بندي در حوزه‌هاي فعاليت جديد و. ....


کمیته علمی- اجرایی
 • محاسبه امتیاز شرکت های رتبه بندی شده
 • اعمال تغییرات و بروز رسانی مدل ارزیابی با توجه به تصمیمات کمیته راهبری
 • تربیت و آموزش ارزیاب
 • پاسخ گویی به سئوالات شرکت ها در خصوص رتبه بندی

ارزیابان
 • مطالعه اظهارنامه و انجام ارزیابی در محل شرکت های متقاضی، به منظور تعيين رتبه شركت‌ها

مشاوران
 • ارائه نظرات و پیشنهادات تخصصی در جهت بهبود و توسعه ارزیابی و رتبه بندی شرکت های EPC

دبیرخانه
 • هماهنگی در خصوص عقد قرارداد با شرکت های متقاضی
 • انتخاب و جذب مشاورین و ارزیاب ها
 • هماهنگی میان سایر ارکان رتبه بندی با شرکت های EPC
 • ارسال اظهارنامه به شرکت ها و انجام هماهنگی های لازم در خصوص دریافت به موقع آن ها از شرکت ها
 • تخصیص ارزیاب برای هر پروژه و تهیه و توزیع مدارک و اسناد مورد نیاز هر ارزیاب