معرفی
سازمان مدیریت صنعتی به‌عنوان یک سازمان حرفه ای، مستقل و پیشتاز در امر رتبه بندی شركت‌ها از ابتداي سال 1391 اقدام به رتبه بندی شرکت هایی نموده است که سابقه یا توان انجام پروژه در قالب EPC را دارند. این رتبه بندی با "هدف آگاه‌سازی کارفرمایان پروژه های صنعتی از میزان توانمندی شرکت های EPC" و نیز "فراهم نمودن زمینه های بهبود و توسعه این شرکت ها در جهت ایفای نقش راهبری و مدیریت EPC" انجام مي‌شود.
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درسال 1390 طی توافق‌نامه‌ای كه بین سازمان مدیریت صنعتی و آن وزارتخانه منعقد گرديد سازمان مدیریت صنعتی را با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند در زمینه طراحی و اجرای رتبه‌بندی در حوزه‌ها و موضوعات مختلف، به عنوان مرجع رسمی رتبه‌بندی شرکت‌های EPC در کشور انتخاب نمود تا براساس مدل رتبه‌بندی شرکت‌های مهندسي، تدارك و ساخت سازمان مديريت صنعتي (IMI-EPCRating) شرکت‌هايي که توانايي مديريت و يا اجراي پروژه‌هاي صنعتي به صورت EPC دارند را ارزيابي و رتبه‌بندي نمايد.