روش‌شناسي رتبه‌بندی

​شرکت های EPC مجریان قراردادهایی هستند که به موجب آن سه فرایند مهندسی، تدارک و تامین و اجرا به صورت یکپارچه انجام می شوند. از این‌رو یک چنین شرکتی بايد توانایی اجرا ويا مدیریت سه فرایند مذکور را در خود ایجاد نماید و به‌علاوه جهت یکپارچه سازی این فرایندها  بسترهای مناسب و متناسب مدیریتی که بیانگر بلوغ یافتگی یک شرکت EPC می باشد را توسعه دهد. لذا ارزيابي اين شركت‌ها بايستي بر اساس مدلي صورت ‌گيرد كه که علاوه‌بر در نظر گرفتن موارد فوق روابط منطقی میان آنها را نیز تعیین نماید.


 

  مدل رتبه بندي شركت‌هاي مهندسي، تدارك و اجرا

index.png 

 

این مدل داراي سه سطح به‌شرح زير است:
1.    توانمندی های عمومی مدیریت EPC كه مواردی از قبيل توان مالی، ساختار سازمانی، نظام مدیریت پروژه و ... در آن قرار می گیرند و به‌عنوان هسته مرکزی هماهنگ کننده و راهبر سایر فرایندهای EPC در نظر گرفته می شود.
2.     توانمندی مدیریت تخصصي سه فرایند اصلی E، P و C  كه مواردي از قبيل رويه‌هاي مديريتي، نيروي انساني متخصص و ... در آن قرار می گیرد و مدیریت فرایندهای مذکور را از اجرای آنها جدا می-نماید. به‌عبارت دیگر، می توان توانمندي مدیریت این سه فرایند را مستقل از توانمندی اجرای آنها ارزیابی نمود. این مسئله از دو جنبه حائز اهمیت است:
 
  • شرکت هایی که توانایی مدیریت فرایندهای اصلی را دارند اما نیازمندی های اجرا در آنها هنوز توسعه داده نشده نیز می توانند در اين رتبه‌بندي شرکت نمایند. با این فرض که آنها شایسته مدیریت EPC می باشند حتی اگر برای اجرای آن از کمک شرکت های دیگر بهره گیرند.
  • با تفکیک مدیریت و اجرای فرایندهای مذکور می توان کارفرمایان را در انتخاب مناسب ترین گزینه ها متناسب با الزامات پروژه راهنمایی نمود.
 
3.    در سطح سوم مدل، زیرساخت های مورد‌نیاز جهت اجرای پروژه هایEPC  از قبيل رويه‌ها و استانداردهاي اجرا، نيروي انساني، تجهيزات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري تخصصي و ... مورد‌ارزیابی قرارمی گیرد. تولید ارزش وتحویل شدنی های پروژه در یک قرارداد EPC نیازمند در اختیار داشتن منابع و ابزارهایی است که به‌توان به کمک آنها ورودی ها را به خروجی های مورد‌نظر پروژه تبدیل نمود. از اين‌رو یک سازمان پروژه محور که اجرای پروژه های EPC را به‌عنوان یکی از ماموریت های خود می شناسد، می بایست علاوه‌ بر ایجاد زیرساخت های مدیریتی عمومی و تخصصی، ابزارها و منابعی را در اختیار داشته باشد که فعالیت های پروژه را به کمک آنها انجام داده و اهداف آن را محقق سازد.