ماموریت ها و اهداف
 
ماموریت
 • ارزیابی توانمندي شركت‌هاي مهندسي، تدارك و ساخت به منظور آگاه‌ سازي کارفرمايان پروژه‌هاي صنعتي از ميزان کارآمدي اين شرکت‌ها

 

اهداف
 • كمك به تحقق اصل 44 قانون اساسی و افزایش تصدی‌گری مردم و نقش حاکمیتی دولت از طریق تقویت بخش خصوصی و آشکارسازی توانایی‌ها، نقاط ضعف و قوت شرکت‌ها
 • تسهيل اجراي قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها
 • ايحاد مرجعي معتبر جهت كمك به كارفرمايان پروژه‌هاي صنعتي در شناسايي و انتخاب پيمانكاران شايسته و توانمند و متناسب با ماهيت و الزامات پروژه‌ها
 • كاهش وابستگي به پيمانكاران خارجي و در نتيجه كاهش ريسك توقف و يا تاخير ناشي از عوامل سياسي و اجتماعي از قبيل تحريم‌ها و ...
 • تقویت اعتماد متقابل میان کارفرما و پیمانکار از طریق تعیین شایستگی شرکت‏ها و انتخاب شایسته‏ ترین‌ها
 • امكان معرفي‌توانمندي‌ها ‌و ‌قابليت‌هاي شركت‌هاي‌پيمانكاري داخلي به كارفرمايان پروژه‌ها
 • بسترسازی ‌در ‌جهت برابرکردن‌ شرایط‌ رقابتی ‌از طریق شفاف‌سازی توان و شایستگی واقعی شرکت‌ها
 • ارتقای سطح تعالی شرکت‌های EPC همسو با افزایش حجم و پیچیدگی فناوری پروژه‌های صنعتی
 • تسهيل مشاركت در انجام پروژه‌هاي بين‌المللي و صدور خدمات پيمانكاري
 • هدایت شرکت‌های EPC به استفاده از نيروي‌انساني متخصص، استقرار سیستم‌های مدیریتی حرفه‌ای و .....